Кудерин Есбол

Кудерин Есбол Әлімбекұлы

Комплаенс - офицер

«АлматыЭнергоСбыт» ЖШС

Байланыс желісі: 8 (727) 356 04 33 (ішкі номер 1128)

Email: ykuderin@esalmaty.kz

«АлматыЭнергоСбыт» ЖШС Байқау кеңесі отырысының 2021 жылғы 31 тамыздағы шешімімен Кудерин Есбол Әлімбекұлы «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС Комплаенс – офицері болып тағайындалды.

«АлматыЭнергоСбыт» ЖШС (бұдан әрі-Серіктестік) Комплаенс – офицері өз қызметін мақсатта жүзеге асырады:

- міндетті реттеушілік талаптардың және үздік халықаралық практиканың сақталуын қамтамасыз ету, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша;

- барлық қызметкерлер арасында ашықтықты, адалдықты қамтамасыз ететін және Қазақстан Республикасының үздік халықаралық стандарттарына, ішкі саясаттары мен заңнамаларына сәйкес Бизнесті жүргізу үшін жағдай жасайтын серіктестіктің ішкі корпоративтік мәдениетін қалыптастыру

Комплаенс-офицер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін, Жарғыны, ұжымдық шартты, мінез-құлық кодексін, корпоративтік басқару кодексін, «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС комплаенс-офицерінің ережесін және серіктестіктің өзге де ішкі құжаттарын басшылыққа алады. Сәйкестік жөніндегі қызметкер Серіктестіктің құрылымдық бөлімшесі болып табылады, ұйымдық жағынан Бақылау кеңесіне бағынады және функционалдық жағынан есеп береді. Комплаенс қызметкерінің қызметін қадағалауды тікелей «Самұрық-Энерго» АҚ Бақылау кеңесі мен Комплаенс қызметі жүзеге асырады.

Сіз мінез-құлық кодексінің кез келген бұзушылықтары туралы, оның ішінде сыбайлас жемқорлық, кемсітушілік, әдепсіз мінез-құлық және өзге де бұзушылықтар туралы сенім телефонына хабарлай аласыз. Өтініштерді барлық адамдар орыс, қазақ және ағылшын тілдерінде бере алады.

Кудерин Есбол

Кудерин Есбол Әлімбекұлы

Комплаенс - офицер

«АлматыЭнергоСбыт» ЖШС

Байланыс желісі: 8 (727) 356 04 33 (ішкі номер 1128)

Email: ykuderin@esalmaty.kz

«АлматыЭнергоСбыт» ЖШС Байқау кеңесі отырысының 2021 жылғы 31 тамыздағы шешімімен Кудерин Есбол Әлімбекұлы «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС Комплаенс – офицері болып тағайындалды.

«АлматыЭнергоСбыт» ЖШС (бұдан әрі-Серіктестік) Комплаенс – офицері өз қызметін мақсатта жүзеге асырады:

- міндетті реттеушілік талаптардың және үздік халықаралық практиканың сақталуын қамтамасыз ету, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша;

- барлық қызметкерлер арасында ашықтықты, адалдықты қамтамасыз ететін және Қазақстан Республикасының үздік халықаралық стандарттарына, ішкі саясаттары мен заңнамаларына сәйкес Бизнесті жүргізу үшін жағдай жасайтын серіктестіктің ішкі корпоративтік мәдениетін қалыптастыру

Комплаенс-офицер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін, Жарғыны, ұжымдық шартты, мінез-құлық кодексін, корпоративтік басқару кодексін, «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС комплаенс-офицерінің ережесін және серіктестіктің өзге де ішкі құжаттарын басшылыққа алады. Сәйкестік жөніндегі қызметкер Серіктестіктің құрылымдық бөлімшесі болып табылады, ұйымдық жағынан Бақылау кеңесіне бағынады және функционалдық жағынан есеп береді. Комплаенс қызметкерінің қызметін қадағалауды тікелей «Самұрық-Энерго» АҚ Бақылау кеңесі мен Комплаенс қызметі жүзеге асырады.

Сіз мінез-құлық кодексінің кез келген бұзушылықтары туралы, оның ішінде сыбайлас жемқорлық, кемсітушілік, әдепсіз мінез-құлық және өзге де бұзушылықтар туралы сенім телефонына хабарлай аласыз. Өтініштерді барлық адамдар орыс, қазақ және ағылшын тілдерінде бере алады.

Кудерин Есбол Әлімбекұлы Кудерин Есбол Әлімбекұлы
SEO_STREET_ADDRESS SEO_POSTALCODE SEO_LOCALITY SEO_REGION SEO_COUNTRY
Кудерин Есбол

Кудерин Есбол Әлімбекұлы

Комплаенс - офицер

«АлматыЭнергоСбыт» ЖШС

Байланыс желісі: 8 (727) 356 04 33 (ішкі номер 1128)

Email: ykuderin@esalmaty.kz

«АлматыЭнергоСбыт» ЖШС Байқау кеңесі отырысының 2021 жылғы 31 тамыздағы шешімімен Кудерин Есбол Әлімбекұлы «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС Комплаенс – офицері болып тағайындалды.

«АлматыЭнергоСбыт» ЖШС (бұдан әрі-Серіктестік) Комплаенс – офицері өз қызметін мақсатта жүзеге асырады:

- міндетті реттеушілік талаптардың және үздік халықаралық практиканың сақталуын қамтамасыз ету, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша;

- барлық қызметкерлер арасында ашықтықты, адалдықты қамтамасыз ететін және Қазақстан Республикасының үздік халықаралық стандарттарына, ішкі саясаттары мен заңнамаларына сәйкес Бизнесті жүргізу үшін жағдай жасайтын серіктестіктің ішкі корпоративтік мәдениетін қалыптастыру

Комплаенс-офицер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін, Жарғыны, ұжымдық шартты, мінез-құлық кодексін, корпоративтік басқару кодексін, «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС комплаенс-офицерінің ережесін және серіктестіктің өзге де ішкі құжаттарын басшылыққа алады. Сәйкестік жөніндегі қызметкер Серіктестіктің құрылымдық бөлімшесі болып табылады, ұйымдық жағынан Бақылау кеңесіне бағынады және функционалдық жағынан есеп береді. Комплаенс қызметкерінің қызметін қадағалауды тікелей «Самұрық-Энерго» АҚ Бақылау кеңесі мен Комплаенс қызметі жүзеге асырады.

Сіз мінез-құлық кодексінің кез келген бұзушылықтары туралы, оның ішінде сыбайлас жемқорлық, кемсітушілік, әдепсіз мінез-құлық және өзге де бұзушылықтар туралы сенім телефонына хабарлай аласыз. Өтініштерді барлық адамдар орыс, қазақ және ағылшын тілдерінде бере алады.

Кудерин Есбол

Кудерин Есбол Әлімбекұлы

Комплаенс - офицер

«АлматыЭнергоСбыт» ЖШС

Байланыс желісі: 8 (727) 356 04 33 (ішкі номер 1128)

Email: ykuderin@esalmaty.kz

«АлматыЭнергоСбыт» ЖШС Байқау кеңесі отырысының 2021 жылғы 31 тамыздағы шешімімен Кудерин Есбол Әлімбекұлы «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС Комплаенс – офицері болып тағайындалды.

«АлматыЭнергоСбыт» ЖШС (бұдан әрі-Серіктестік) Комплаенс – офицері өз қызметін мақсатта жүзеге асырады:

- міндетті реттеушілік талаптардың және үздік халықаралық практиканың сақталуын қамтамасыз ету, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша;

- барлық қызметкерлер арасында ашықтықты, адалдықты қамтамасыз ететін және Қазақстан Республикасының үздік халықаралық стандарттарына, ішкі саясаттары мен заңнамаларына сәйкес Бизнесті жүргізу үшін жағдай жасайтын серіктестіктің ішкі корпоративтік мәдениетін қалыптастыру

Комплаенс-офицер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін, Жарғыны, ұжымдық шартты, мінез-құлық кодексін, корпоративтік басқару кодексін, «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС комплаенс-офицерінің ережесін және серіктестіктің өзге де ішкі құжаттарын басшылыққа алады. Сәйкестік жөніндегі қызметкер Серіктестіктің құрылымдық бөлімшесі болып табылады, ұйымдық жағынан Бақылау кеңесіне бағынады және функционалдық жағынан есеп береді. Комплаенс қызметкерінің қызметін қадағалауды тікелей «Самұрық-Энерго» АҚ Бақылау кеңесі мен Комплаенс қызметі жүзеге асырады.

Сіз мінез-құлық кодексінің кез келген бұзушылықтары туралы, оның ішінде сыбайлас жемқорлық, кемсітушілік, әдепсіз мінез-құлық және өзге де бұзушылықтар туралы сенім телефонына хабарлай аласыз. Өтініштерді барлық адамдар орыс, қазақ және ағылшын тілдерінде бере алады.

Кудерин Есбол Әлімбекұлы Кудерин Есбол Әлімбекұлы
SEO_STREET_ADDRESS SEO_POSTALCODE SEO_LOCALITY SEO_REGION SEO_COUNTRY